Global Learning Programme Wales

Astudiaethau Achos

Astudiaethau Achos Rhwydweithiau RhDB-C

Mae'r astudiaethau achos canlynol yn seiliedig ar waith a wnaed gan rwydweithiau RhDB-C. Maent yn disgrifio sut mae ysgolion arweiniol a rhwydwaith RhDB-C wedi cydweithio i fynd i'r afael â blaenoriaethau cyffredin ac yn adlewyrchu'r ffordd y mae dysgu byd-eang yn cael ei ddarparu trwy'r cwricwlwm a thrwy ethos a bywyd yr ysgol.

Ysgol Gynradd Treioan - Defnyddio Nodau Byd-Eang Datblygu Cynaliadwy i wreiddio dysgu byd-eang

Astudiaeth achos

Rhwydwaith Ysgolion Arbennig ymru - Codi ymwybyddiaeth disgyblion o ddiwylliannau byd-eang

Astudiaeth achos

Ysgol Y Creuddyn - Dinasyddiaeth Fyd-eang mewn Oes Ddigidol

Astudiaeth achos

Ysgol Gynradd Tondu - Datblygu Gardd Twll y Clo Affricanaidd

Astudiaeth achos

Ysgol Glan Gele - Datblygu dysgu byd-eang yn y Cyfnod Sylfaen

Astudiaeth achos

Ysgol Uwchradd Y Trallwng - Codi ymwybyddiaeth o globaleiddio a beth yw ei ystyr

Astudiaeth achos

Ysgol Maesydderwen - Dod yn Ysgol Noddfa

Astudiaeth achos

Ysgol Gynradd Aberteifi - Ein Hawliau mewn Byd-eang

Astudiaeth achos

Ysgol Gyfun Bryncelynnog - Dysgu byd-eang fel canolbwynt ar gyfer pontio

Astudiaeth achos

Ysgol Ardudwy - Bwyd y Byd a Meddwl Beirniadol

Astudiaeth achos

Ysgol Gymraeg Tirdeunaw - 'Y Byd yn Un'

Astudiaeth achos

Ysgol Basaleg - 'Y tu hwnt i'r stori unigol'

Astudiaeth achos

Ysgol Esgob Morgan - Datblygu dealltwriaeth fyd-eang drwy'r ardal leol

Astudiaeth achos

Ysgol Gynradd Millbrook - 'Gwneud iddo fod yn rhywbeth go iawn'

Astudiaeth achos

Ysgol Griffith Jones: Herio canfyddiadau anghywir a hyrwyddo empathi

Astudiaeth achos

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni: Darparu ansawdd uchel datblygiad proffesiynol Dysgu Byd-eang

Astudiaeth achos

Ysgol Alun: Wythnos Ffoaduriaid

Astudiaeth achos

I gael rhagor o wybodaeth, neu i gyflwyno astudiaeth achos, anfonwch neges e-bost at GLPWales@educationdevelopmenttrust.com