Global Learning Programme Wales

Newyddion

21 May 2018

25 Mai yw Diwrnod Affrica – beth am ymuno yn y dathliad hwn o undod Affrica drwy edrych ar yr adnoddau hyn sydd wedi’u dethol gan RhDB-E Cymru? 


02 May 2018

Mae Hafanau Diogel yn dod i Casnewydd ar y 20fed o Fehefin! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho’r rhaglen ar gyfer y digwyddiad. 

Cofrestrwch erbyn y 25ain o Fai!


30 April 2018

Mae Hafanau Diogel yn dod i Fangor ar y 6ed o Fehefin - digwyddiad am ddim er mwyn helpu mynd i'r afael â hiliaeth ac islamoffobia mewn ysgolion a gwella dealltwriaeth o faterion mudo cyfredol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho’r rhaglen ar gyfer y digwyddiad. 

Cofrestrwch erbyn y 11eg o Fai!


17 April 2018

Thema Diwrnod Malaria’r Byd (25 Ebrill 2018) eleni yw ‘Yn barod i guro malaria’. Mae’r nod hwn wedi’i osod gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), sy’n galw ar wledydd i wella mynediad i adnoddau atal malaria sy’n achub bywyd, a hynny ar frys. Cliciwch yma i weld yr adnodd yma.


Anfonwch fy Ffrind i'r Ysgol 10 April 2018

Oeddech chi'n gwybod bod 84% o blant cynradd yn mynd i'r ysgol ledled y byd - 74% yn y gwledydd lleiaf datblygedig? Yn ôl Unicef, mae'r ffigurau ar gyfer plant uwchradd yn 60% a 36%. Mae Oxfam wedi cynhyrchu adnoddau newydd ar gyfer RhDB-C sy'n gysylltiedig ag ymgyrch 2018 Anfonwch fy Ffrind i'r Ysgol 'Gwnewch Ysgolion yn Ddiogel'. 

Mae Oxfam Education ac Anfonwch fy Ffrind i'r Ysgol wedi datblygu'r deunyddiau hyn ar gyfer y Rhaglen Dysgu Byd-eang (RhDB-C). 


Diwrnod Hapusrwydd Rhyngwladol 20 March 2018

A oeddech chi'n gwybod taw mwy o hapusrwydd yn hytrach na chyfoeth yw amcan cenedlaethol y wladwriaeth Himalaiaidd fechan Bhutan?

Wedi ei sefydlu gan y Cenhedloedd Unedig yn 2012, caiff y Diwrnod Hapusrwydd Rhyngwladol ei ddathlu,ledled y byd ar yr 20fed o Fawrth. Beth am edrych ar y syniadau hyn o'r Rhaglen dysgu Byd-eang a dathlu hapusrwydd yn eich ysgol chi yn 2018?


01 March 2018

01 March 2018

Diwrnod Cyfiawnder Cymdeithasol y Byd 19 February 2018

20 Chwefror yw'r dyddiad pan fydd y Cenhedloedd Unedig yn dathlu Diwrnod Cyfiawnder Cymdeithasol y Byd bob blwyddyn – beth am fanteisio ar y cyfle hwn i edrych ar y pwnc hwn drwy weithgareddau dysgu byd-eang yn yr ystafell ddosbarth?

Mae  tudalen cyfiawnder cymdeithasol RhDB-E Cymru yn cyflwyno nifer o adnoddau a darllen cefndir er mwyn deall cyfiawnder cymdeithasol fel mater allweddol ar gyfer datblygiad byd-eang


Pythefnos Masnach Deg 2018 12 February 2018

Mae 2018 yn nodi 10fed pen-blwydd pan gafodd Cymru ei chyhoeddi’n Genedl Masnach Deg gyntaf y byd. O 26 Chwefror i 11 Mawrth, rydyn ni’n dathlu Pythefnos Masnach Deg. Lawrllwythwch y canllaw i ddilyniant am ddim yma. Lawrlwythwch weddill yr adnoddau Masnach Deg yma