Global Learning Programme Wales

Cymorth

Mae ysgolion sy’n cofrestru gyda Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru yn dod yn rhan o rwydwaith lleol a chenedlaethol sy’n gweithio gyda’i gilydd i archwilio sut y gellir cymhwyso dysgu byd-eang ar draws yr ysgol gyfan.

Mae Ysgol Arweiniol  yn ysgol sydd â lefel dda o brofiad ym maes dysgu byd-eang sy’n gweithredu fel canolbwynt i rwydwaith lleol, ac sy’n darparu cymorth a chyngor i’w hysgolion rhwydwaith. Yn ogystal, gall cydlynwyr sy’n cymryd rhan yn y RhDB-C gael mynediad i gymorth er mwyn dod yn Ymarferydd Arweiniol mewn dysgu byd-eang, gan fanteisio ar gymorth uniongyrchol gan sefydliadau datblygu rhyngwladol lleol a chenedlaethol y mae’r rhaglen yn gweithio gyda nhw.

Mae’r tudalennau hyn yn darparu gwybodaeth am ble i ddod o hyd i’ch Ysgol Arweiniol agosaf, y cymorth y mae Ysgolion Arweiniol yn ei gynnig yn lleol, a hefyd y cymorth cenedlaethol sydd ar gael i bob ysgol drwy’r RhDB-C.