Global Learning Programme Wales

Cymorth

Mae ysgolion sy’n cofrestru gyda Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru yn gallu dod yn rhan o rwydwaith lleol a chenedlaethol sy’n gweithio gyda’i gilydd i archwilio sut y gellir cymhwyso dysgu byd-eang ar draws yr ysgol gyfan.

Mae Ysgol Arweiniol  yn ysgol sydd â lefel dda o brofiad ym maes dysgu byd-eang sy’n gweithredu fel canolbwynt i rwydwaith lleol, ac sy’n darparu cymorth a chyngor i’w hysgolion rhwydwaith. Gall ysgolion arweiniol dynnu ar gefnogaeth uniongyrchol sefydliadau datblygu rhyngwladol lleol a chenedlaethol y mae'r rhaglen yn gweithio gyda nhw a chynnal sesiynau hyfforddi a arweinir gan arbenigwyr yn lleol ar gyfer eu rhwydwaith.  Mae’r rhwydweithiau Ysgolion Arweiniol hyn (LINK to list of previously funded Lead schools) wedi cael eu cefnogi gan RhDB-Cymru.

Mae'r Rhwydweithiau Ysgolion Arweiniol a ganlyn yn derbyn arian er mwyn parhau eu gwaith yn 2017/2018:

Gallwch ddarllen achosion astudiaeth ynglŷn â nifer o'r rhwydweithiau uchod . Cysylltwch â ni ar GLPWales@educationdevelopmenttrust.com os hoffech ymuno ag un o'r rhwydweithiau uchod.

Efallai y byddai cymryd rhan yn un o'r 17 prosiect RhDB arbennig sydd yn digwydd yn 2018 o ddiddordeb i chi.