Global Learning Programme Wales

Yn eich ysgol

Elfen sylfaenol o Raglen Dysgu Byd-eang Cymru yw annog ysgolion i fod ag ymagwedd ysgol gyfan at ddysgu byd-eang. Mae tystiolaeth o arfer gorau yn awgrymu bod y fath ymagwedd at ddysgu byd-eang yn cyflawni’r effaith fwyaf ar ddysgu disgyblion ac yn cyfrannu’n well at welliant ehangach yn yr ysgol.

Mae’r RhDB-C wedi datblygu offer i’ch helpu i gydnabod ble a sut y gallwch ymgorffori dysgu byd eang yn ddyfnach wrth i chi symud trwy’r rhaglen. Ar y tudalennau hyn, byddwch yn dod o hyd i adnoddau gwahanol i’ch helpu i ddatblygu ymagwedd ysgol gyfan at ddysgu byd-eang. Mae’r rhain yn cynnwys:

Darllenwch fwy am y rolau RhDB-C gwahanol a sut y gallwch gymryd rhan.