Global Learning Programme Wales

Rolau Ysgolion y RhDB-C

Yn dibynnu ar brofiad, arbenigedd a hyder o ran dysgu byd-eang, gall ysgolion yng Nghymru gymryd rhan yn y RhDB-C, naill ai fel Ysgol Rhwydwaith neu Ysgol Arweiniol. 

Rôl Ysgol Arweiniol

Mae gan Ysgolion Arweiniol RhDB-C arbenigedd penodol o ran cyflwyno dysgu byd-eang, ynghyd â galluedd DPP cryf. Yn ogystal ag enghreifftio dysgu byd-eang yn eu hysgolion eu hunain, eu prif rôl yw bod yn ganolbwynt ar gyfer rhwydwaith o ysgolion, gan ddarparu arweinyddiaeth a chymorth i helpu ysgolion eraill i ddatblygu eu hymagweddau at ddysgu byd-eang. Darllenwch fwy am rôl Ysgol Arweiniol

Rôl Ysgol Rhwydwaith

Mae Ysgolion Rhwydwaith wrth wraidd Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru (RhDB-C). Maent wedi ymuno â’r rhaglen i helpu eu disgyblion ennill gwybodaeth a dealltwriaeth well o ddatblygu rhyngwladol ac o’u rôl mewn byd sy’n rhyngddibynnol yn fyd-eang.Darllenwch fwy am rôl Ysgol Rhwydwaith