Global Learning Programme Wales

Adnoddau a Gweithgareddau

Fel model ‘gan ysgolion, ar gyfer ysgolion’, mae RhDB-C yn annog athrawon i rannu arfer a dysgu da. 

Bydd y sesiynau rhannu arfer a gynhelir gan Ysgolion Arweiniol RhDB-C ar gyfer eu hysgolion Rhwydwaith yn cefnogi athrawon i ddeall a chwestiynu beth yw dysgu byd-eang effeithiol.

Lawrllwythwch ein rhestr llawn o adnoddau dwyieithog ar ddysgu byd-eang yma

Pam mae rhyfel 1914-18 yn cael ei alw'n Rhyfel Byd Cyntaf? 

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Anfonwch Fy Ffrind i'r Ysgol

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Diwrnod Rhyngwladol Hapusrwydd

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Diwrnod y Llyfr 2017

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Pythefnos Masnach Deg 2017

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Adnodd y mis RhDB-C: Diwrnod Cofio'r Holocost

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Cymorth newydd ar gyfer addysgu am ffoaduriaid gan RhDB-Cymru

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Hawliau Plant

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Diwrnod Byd-Eang y Plant

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Diwrnod Bwyd Y Byd 2017

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Dathlu Diwrnod Ewropeaidd Ieithoedd

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Gwers Fwyaf y Byd 2016

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Dod a data i fywyd -  ymagweddau ystadegol at faterion byd-eang - Think Global

Lawrllwythwch yr adnoddau yma

Gemau Olympaidd 2016

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Euro 2016

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Ymateb i'r Argyfwng yn Syria

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Diwrnod Y Llyfr

Lawrllwythwch ein adnoddau yma

Adnodd Cynhadledd Newid Hinsawdd

Lawrllwythwch ein adnoddau newydd yma

Y Wers Mwyaf Y Byd

Lawrlwythwch ein adnoddau yma

Cit gweithgaredd

Lawrlwythwch ein cit gweithgaredd a gwasanaeth diweddaraf

Adnoddau yn ôl pynciau cwricwlwm:

Adnoddau yn ôl pwnc datblygu:

Help a chymorth

Democratiaeth

Datblygu a’r MDG

Addysg

Ynni

Cydraddoldeb

Bwyd a dŵr

Rhyw

Globaleiddio

Iechyd a glanweithdra

Persbectifau hanesyddol

Hawliau Dynol a hawliau plant

Delweddau, gwerthoedd a chanfyddiadau

Rhyngddibyniaeth

Sefydliadau Rhyngwladol

Ymfudo

Heddwch, gwrthdaro a diogelwch

Poblogaeth

Tlodi

Cyfiawnder cymdeithasol

Datblygiad cynaliadwy

Masnach

Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches

 

Gwefan y Dimensiwn Byd-eang

Mae ystod eang o adnoddau rhagorol hefyd ar gael er mwyn cefnogi dysgu byd-eang. Mae gwefan y Dimensiwn Byd-eang yn cadw cronfa ddata gynhwysfawr o adnoddau, y gellir eu chwilio yn ôl: