Global Learning Programme Wales

Cofrestru

Cofrestru ysgolion

Mae cofrestru eich ysgol yn rhoi mynediad llawn at adnoddau RhDB-C a bydd yn cymryd ychydig o funudau ar y mwyaf! Cofiwch wneud cofnod o'r manylion mewngofnodi, oherwydd ar hyn o bryd gall dim ond un person o bob ysgol gofrestru.

Dylai cofrestru fod yn ddi-broblem, ond os ydych yn cael anhawster, mae'n bosibl bod aelod arall o staff eisoes wedi cofrestru eich ysgol. Ar gyfer unrhyw broblemau, cysylltwch â glpwales@educationdevelopmenttrust.com

Er mwyn manteisio'n llawn ar bob peth mae RhDB-C yn darparu, rydym yn eich gwahodd i ymuno ag un o'n llawer o rwydweithiau ysgol drwy gysylltu â'r Cydlynydd Arweiniol Ysgol priodol. Gallwch weld lleoliadau'r rhain yma yn ogystal â manylion cyswllt angenrheidiol. Fel arall, anfonwch e-bost atom a byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad.

Dewch o hyd i mwy o wybodaeth am ddod yn ysgol rhwydwaith yma ac unwaith rydych wedi cofrestru, cwblhewch hunan arfarniad syml ar-lein yma i helpu archwilio dysgu byd-eang yn eich ysgol.

Cofrestrwch nawr

Ddim yn seiliedig mewn ysgol?

Mae hi dal yn bosibl i ni ddarparu cyfrif logio i mewn i chi. Cysylltwch â ni gydag enw'r sefydliad rydych yn gweithio iddo, teitl eich swydd ac esboniad cryno ynghylch eich diddordeb yn y rhaglen.