Global Learning Programme Wales

Deilliannau Disgyblion

Mae’r RhDB-C yn helpu disgyblion i ddysgu am y byd o’u cwmpas, gan ennill dealltwriaeth am dlodi byd-eang a datblygu rhyngwladol, a datblygu’r sgiliau i ddehongli’r wybodaeth honno a llunio eu barnau eu hunain.

Er mwyn cyflawni hyn, mae’r RhDB-C yn annog ysgolion i ymgysylltu disgyblion â gweithgareddau ac ymagweddau a fydd yn cyflawni’r deilliannau canlynol:

 Fel hyn, bydd y disgyblion yn:

Cysylltu themâu’r RhDB-C a deilliannau disgyblion

Themâu’r RhDB-C

 

Deilliannau Disgyblion o’r RhDB-C

Gwledydd datblygol

 

  • deall y cysyniad o ddatblygu

Lleihau tlodi yn fyd-eang

 

  • ystod o ymagweddau cyffredin at gynyddu cyfiawnder cymdeithaso
  • wedi archwilio ymagweddau gwahanol at gymorth, er enghraifft ymagwedd o roddi elusengar at ddatblygu ac ymagwedd sy’n cael ei chymell gan gyfiawnder cymdeithasol.

Globaleiddio

 

  • deall eu rôl mewn cymdeithas sydd wedi’i globaleiddio a’r cysyniad o globaleiddio.

Cyd-ddibyniaeth

 

  • deall y cysyniad o gyd-ddibyniaeth.

Cynaliadwyedd

 

  • deall y cysyniad o gynaliadwyedd
  • wedi edrych ar ystod o ymagweddau cyffredin at gynyddu cynaliadwyedd

Ymholi a meddwl yn feirniadol

 

  • mae ganddynt fwy o allu i feddwl yn feirniadol a dadansoddi.

Defnyddio deilliannau disgyblion o ddysgu byd-eang

Mae deilliannau disgyblion yn arwain athrawon i gynllunio gweithgareddau ar draws yr ysgol er mwyn ymgysylltu eu disgyblion â dysgu byd-eang. Gallai’r gweithgareddau dysgu hyn fod mewn pynciau gwahanol, mewn amser allgyrsiol neu weithgareddau ysgol gyfan. Mae fframwaith cwricwlwm y RhDB-C yn helpu ysgolion i gyflwyno themâu’r RhDB-C mewn meysydd pwnc.