Global Learning Programme Wales

Argaeau Lesotho a Thryweryn

Datblygwyd yr adnodd hwn er mwyn ychwanegu agwedd fyd-eang at astudio Tryweryn, neu adnodd leol at astudio Lesotho.

Argaeau Lesotho

Codir argaeau yn Lesotho er mwyn cyflenwi dŵr i Dde Affrica, gan adlewyrchu Tryweryn ond ar raddfa fwy a phumdeg mlynedd yn ddiweddarach. Mae'r chwarae rôl yn caniatáu i ddisgyblion ymgymryd â rôl y partïon sy'n ymwneud â'r mater cyfoes hwn. Mae hwn yn 'powerpoint' syml i'w ddefnyddio fel cyflwyniad i'ch prosiect argaeau. Efallai yr hoffech i'ch disgyblion ymchwilio mwy cyn chwarae'r rôl.

Powerpoint Rhagarweiniol 

Chwarae Rôl 

Dyfyniadau Tryweryn a Lesotho

Cyfres o ddyfyniadau ynglŷn â Thryweryn a Lesotho. Mae'r disgyblion yn penderfynu pa un y maent yn perthyn iddo.

Gweithgaredd Dyfyniadau 

Y Cwricwlwm Newydd:

Mae'r gweithgareddau hyn yn annog disgyblion i fod 'yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus Cymru a'r byd' yn benodol drwy: