Global Learning Programme Wales

Diwrnod Amgylchedd y Byd 2018

Mae Diwrnod Amgylchedd y Byd yn digwydd bob blwyddyn i helpu pobl i werthfawrogi'r amgylchedd ac i weithredu i'w ddiogelu; thema eleni yw Llygredd Plastig. Felly beth am nodi Diwrnod Amgylchedd y Byd gyda rhai o'r adnoddau hyn gan RhDB-E Cymru, sy'n canolbwyntio'n benodol ar wyddoniaeth, daearyddiaeth a chynaliadwyedd:

Rhagor o adnoddau gan RhDB-E Cymru:

Size of Wales: adnoddau dwyieithog sy'n canolbwyntio ar y coedwigoedd glaw a newid hinsawdd https://sizeofwales.org.uk/education/

Practical Action:

Her Ynni'r Gwynt (CA2 i CA4) Mae disgyblion yn dylunio peiriant wedi'i yrru gan y gwynt sy'n gallu codi pwysau oddi ar y llawr.

Gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen:

Cardiau Trympiau Ynni (CA3 i ôl-16) Gêm gardiau sy'n canolbwyntio ar ffynonellau ynni a'u manteision a'u hanfanteision.

Y Tŷ Gwyrdd (CA3 i ôl-16): Adnodd rhyngweithiol am ynni yn y cartref.

Fersiynau Cymraeg a Saesneg: http://learning.cat.org.uk/the-green-house