Global Learning Programme Wales

Prosiectau Arbennig RhDB-C

Gan fod y rhaglen wedi ei hymestyn tan Orffennaf 2018, mae ysgolion led led Cymru wedi cael y cyfle i geisio am grantiau am £2,000 er mwyn ymgymryd a phrosiectau penodol i ddatbygu dysgu byd-eang.

Derbyniwyd dros 50 o gynigion ac mae’r prosiectau gan yr ysgolion canlynol wedi eu dewis am gyllid:

Bydd pob un o’r ysgolion uchod yn ymwneud ag ysgolion eraill yn eu hardaloedd lleol ac ambell waith ymhellach i ffordd yn eu prosiectau. Fe fydd y tîm RHDB-C yn monitro ac yn cefnogi’r prosiectau. Fe fydd gwybodaeth bellach ar gael fan hyn yn ystod y misoedd nesaf.