Global Learning Programme Wales

CDEC - Datblygu Dysgu Byd-Eang

Bydd pob un o'r cyrsiau hyn yn galluogi athrawon i gynorthwyo disgyblion i ddatblygu meddwl beirniadol a chynyddu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r byd a themâu a materion byd-eang, ac yn roi cyfleoedd iddyn nhw gymryd rhan weithgar mewn dysgu a newid. Mae'r enghreifftiau a'r cyfeiriadau sy’n cael eu defnyddio am wledydd sy'n datblygu ac mae pob cwrs yn defnyddio methodoleg gyfranogi a dulliau ymholi a meddwl beirniadol.

A yw’r hyfforddiant ar gael yn Gymraeg?      Nac Ydy
Cynulleidfa Athrawon CA2, CA3, Athrawon a Llywodraethwyr
Argaeledd Rhanbarthol Gogledd Cymru
Fformat yr Hyfforddiant Diwrnod cyfan, hanner diwrnod, Sesiwn gyda'r nos

Am fanylion cost yr hyfforddiant a sut y gall gefnogi eich ysgol a/neu rwydweithiau ysgolion i wella ymarfer dysgu byd-eang, cysylltwch â’r Darparwr yn uniongyrchol.

Name Email Telephone
Heather Swainston     heather@cheshiredec.org                      01244 347880