Global Learning Programme Wales

Cefnogaeth bellach

Dysgu Byd-eang: adnoddau a chefnogaeth

Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth Byd  (CEWC-Cymru

http://www.wcia.org.uk/cewc/index_cy.html 
Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru http://globaldimension.org.uk/glpwales?sitelanguage=cymraeg 
Global Learning Programme England http://www.glp-e.org.uk 
Global Learning Programme Scotland and Northern Ireland yn dal i gael eu datblygu 
The Global Dimension http://globaldimension.org.uk 
Tide Global Learning http://www.tidec.org 

Cyrff anllywodraethol gyda rhaglenni addysg

Action Aid                                                       http://www.actionaid.org.uk 
Adnoddau ysgol CAFOD http://www.cafod.org.uk/Education 
Cymorth Cristnogol http://www.christianaid.org.uk 
Masnach Deg Cymru http://fairtradewales.com/we/ 
Islamic Relief http://www.islamic-relief.org.uk/resources/education/ 
Addysg Oxfam http://www.oxfam.org.uk/education 
Practical Action http://practicalaction.org 
Traidcraft http://www.traidcraft.co.uk 
Cyswllt Cymunedau Cymru Affrica http://www.walesafrica.org/index.cy.html 
Hub Datblygu Rhyngwladol Cymru http://www.hubcymru.org/hub/index.cy.html 
Dolen Cymru http://www.dolencymru.org/hafan_/3393/ 
Maint Cymru

http://www.sizeofwales.org.uk/cy/index_cy.html

gwobrau ysgolion Dysgu Byd-eang

Gwobr Cysylltu Ystafelloedd Dosbarth ac Ysgolion Rhyngwladol y Cyngor Prydeinig         

http://schoolsonline.britishcouncil.org/programmes-and-funding/linkingprogrammes-worldwide/connectingclassrooms 

http://schoolsonline.britishcouncil.org/International-School-Award 

Co-operative College             www.co-op.ac.uk 
Eco Schools www.eco-schools.org 

Marciau Safon Daearyddiaeth y Geographical Association

www.geography.org.uk/cpdevents/qualitymarks/

Gwobr Parchu Hawliau UNICEF i Ysgolion www.unicef.org.uk/rrsa 
Gwobr Ysgolion Masnach Deg                                             http://fairtradewales.com/we/fair-tradenation/schools/become-a-fairtrade-school

Mae nifer o sefydliadau yn gweithio ym maes datblygu rhyngwladol, ac maent yn amrywio o gynnal rhaglenni dramor i ymgyrchu dros newid. Mae’r sefydliadau datblygu rhyngwladol hyn yn cynnwys elusennau megis Action Aid, CAFOD neu Oxfam, a sefydliadau anllywodraethol megis UNICEF.

Mae llawer o’r sefydliadau hyn yn cefnogi ysgolion i ymgysylltu â dysgu byd-eang.

Trwy’r RhDB-C, anogir ysgolion i ystyried sut y gall cefnogaeth sefydliadau o’r fath eu helpu i ddatblygu deilliannau disgyblion o ran dysgu byd-eang ar draws yr ysgol.

Gall sefydliadau datblygu rhyngwladol ddarparu gwasanaethau megis:

Yn ogystal, gall yr asiantaethau hyn gefnogi ysgolion i weithio gyda’u cymuned ehangach drwy brosiectau gweithredol ar gyfer pobl ifanc, cysylltu â staff lleol a helpu i sefydlu cysylltiadau ysgol sy’n seiliedig ar ddysgu.

Gellir cefnogaeth bellach ei lawrlwytho yma