Global Learning Programme Wales

Adnoddau yn ôl pwnc datblygu

Help a chymorth

Democratiaeth

Datblygu a’r MDG

Addysg

Ynni

Cydraddoldeb

Bwyd a dŵr

Rhyw

Globaleiddio

Iechyd a glanweithdra

Persbectifau hanesyddol

Hawliau Dynol a hawliau plant

Delweddau, gwerthoedd a chanfyddiadau

Rhyngddibyniaeth

Sefydliadau Rhyngwladol

Ymfudo

Heddwch, gwrthdaro a diogelwch

Poblogaeth

Tlodi

Cyfiawnder cymdeithasol

Datblygiad cynaliadwy

Masnach