Global Learning Programme Wales

Hunanarfarniad o Ddysgu Byd-eang

Mae’r Hunanarfarniad o Ddysgu Byd-eang (GLSE) yn offeryn ar-lein sy’n casglu gwybodaeth am y profiadau mae eich ysgol wedi’u cael hyd yn hyn o ran dysgu byd-eang. Ffocws y RhDB-C yw cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3.

Mae’r RhDB-C yn cydnabod bod pob ysgol mewn cyfnodau gwahanol o ran cyflwyno dysgu byd-eang a bod ganddynt resymau gwahanol dros ymuno â’r rhaglen. Mae’r wybodaeth rydych yn ei rhoi wrth gwblhau’r GLSE yn galluogi’r tîm RhDB-C i ddarparu awgrymiadau a chyngor i chi sy’n benodol i anghenion eich ysgol.

Pan fyddwch yn cwblhau eich cofrestriad gyda’r RhDB-C trwy lenwi’r hunanarfarniad, byddwch yn dod yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o ysgolion sy’n gweithio tuag at ymgorffori dysgu byd-eang.  Caiff hunanarfarniad eich ysgol ei arbed ar-lein a gellir ei ddiweddaru unrhyw bryd. Mae hefyd yn ganolbwynt ar gyfer trafodaeth gyda’ch rhwydwaith lleol.  

Cofrestrwch neu mewngofnodwch i gwblhau GLSE eich ysgol.