Global Learning Programme Wales

Cefnogi’r Cwricwlwm

Mae’r cymorth a ddarperir fesul maes pwnc yn rhoi cyfle pwysig ar gyfer ymgorffori dysgu byd-eang ym mywyd ysgol: yn RhDB-C, mae hyn yn canolbwyntio ar gyfnodau allweddol 2 a 3. Mae’r RhDB-C yn datblygu ystod o syniadau, arweiniad, enghreifftio pynciol ac astudiaethau achos, ynghyd ag: adnoddau addysgu a dysgu a argymhellir er mwyn gwella eich dealltwriaeth a’ch addysgu o ran dysgu byd-eang.

Fel model ‘gan ysgolion, ar gyfer ysgolion’, mae RhDB-C yn annog athrawon i rannu arfer da o ran dysgu byd-eang. Bydd y sesiynau DPP a gyflwynir gan y rhaglen a chan Ysgol Arweiniol RhDB-C ar gyfer rhwydweithiau ysgolion yn eich helpu i ddeall a chwestiynu’r hyn sy’n gyfystyr ag addysgu a dysgu effeithiol mewn addysg datblygu, fel eich bod mewn gwell sefyllfa i adnabod ymagweddau defnyddiol ac adnoddau perthnasol

 Bydd gwefan RhDB-C hefyd yn galluogi cydlynwyr RhDB-C ac athrawon eraill i rannu syniadau a lanlwytho adnoddau a gynhyrchwyd yn  ystod oes y rhaglen.