Global Learning Programme Wales

Achrediad Ymarferwyr Arweiniol

Dewch yn Ymarferydd Arweiniol RhDB Achrededig

Mae achrediad Ymarferwyr Arweiniol Rhaglen Dysgu Byd-eang  (RhDB) yn gyfle DPP unigryw i bawb sy’n arwain arfer o ran dysgu byd-eang ac addysg datblygu yn eu hysgolion, ac yn darparu fframwaith a strwythur i ymarferwyr arweiniol mewn ysgolion eraill yn y meysydd hyn.

Pam ddylwn i wneud cais am Achrediad Ymarferydd Arweiniol RhDB?

Os ydych yn ymarferydd ardderchog sy’n ymdrechu i’r eithaf i gefnogi ac arwain eraill i gyflawni rhagoriaeth yn y dosbarth o fewn dysgu byd-eang (GL) ac addysg datblygu (DE), mae’r achrediad Ymarferydd Arweinydd RhDB-C yn darparu cydnabyddiaeth broffesiynol i chi.

Buddion i ymarferwyr

Mae dod yn Ymarferydd Arweiniol RhDB yn darparu:

Buddion i ysgolion

Mae bod ag aelod o’u tîm yn ymgymryd ag achrediad Ymarferydd Arweiniol RhDB fel rhan o’r rhaglen yn darparu’r canlynol i ysgolion:

Gwneud cais am achrediad Ymarferydd Arweiniol RhDB

Bydd Cydlynwyr RhDB-C sy’n dymuno gwneud cais am achrediad Ymarferydd Arweiniol yn asesu eu hunain yn erbyn y deg maen prawf ar gyfer y rôl.

Diffinnir y deg maen prawf o fewn tri maes cydgysylltiol:

Pwy all wneud cais am statws Ymarferydd Arweiniol?

Ariennir Cydlynwyr RhDB Cymru i ymgymryd â’r achrediad er mwyn cefnogi eu rôl o weithio gyda’r rhwydwaith o Ysgolion Rhwydwaith a’i ddatblygu. Fodd bynnag, yn ogystal, gall Ysgolion Rhwydwaith RhDB-C gymryd rhan yn y cynllun hwn drwy dalu cost achrediad Ymarferydd Arweiniol RhDB o SSAT Ltd (£325 ar gyfer pob ymgeisydd heb TAW).

Am faint o amser mae statws Ymarferydd Arweiniol yn ddilys?

Mae statws achrediad yn para am dair blynedd. Er mwyn sicrhau bod arfer yn gyfredol a bod ymgeiswyr yn parhau i weithio ar eu lefel achrededig neu yn uwch, bydd angen iddynt ymgeisio eto ar ddiwedd y cyfnod tair blynedd hwn.

Rhagor o wybodaeth

Bydd pob Cydlynydd RhDB-C Cymru yn derbyn arweiniad am y broses achredu Ymarferwyr Arweiniol RhDB-C pan fyddant yn mynychu eu digwyddiad hyfforddi cyntaf.

Gall unrhyw Gydlynwyr RhDB-C mewn ysgolion rhwydwaith sydd â diddordeb mewn gwneud cais i ddod yn Ymarferwyr Arweiniol RhDB gysylltu â'r tim GLPaccreditation@ssatuk.co.uk, ddod o hyd i ragor o fanylion ar wefan iNET.