Global Learning Programme Wales

Dewch yn Ysgol Arweiniol

Diweddariad – 09/02/2016

Mae’r broses ymgeisio ar agor bellach ar gyfer Ysgolion Arweiniol Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru.

Mae Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru yn chwilio am ysgolion yng Nghymru sydd ag arfer da sefydledig mewn dysgu byd-eang i fod yn Ysgolion Arweiniol. Eu prif gyfrifoldeb fydd recriwtio a datblygu rhwydweithiau o’u hardal leol gydag ysgolion sy’n dymuno rhannu a datblygu syniadau mewn perthynas ag addysgu a dysgu materion byd-eang.

Bydd Ysgolion Arweiniol yn cael mynediad at:

Dylai ysgolion sy’n dymuno gwneud cais:

1)     Gofrestru ar wefan Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru

2)     Cwblhau’r Hunanarfarniad o Dysgu Byd-eang

3)     Llenwi’r Ffurflen Gais Ysgol Arweiniol

4)     Dychwelyd y ffurflen gais wedi’i llenwi a chopi o’u Hunanarfarniad o Dysgu Byd-eang i GLPWales@cfbt.com

Dylech ddarllen y canllaw ymgeisio ac ymgyfarwyddo â rôl ysgol arweiniol cyn cwblhau eich cais.

Ffurflen Gais

Arweiniad i ymgeiswyr