Global Learning Programme Wales

Beth mae Ysgol Arweiniol yn ei wneud?

Mae Ysgolion Arweiniol Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru yn ysgolion sydd ag arbenigedd penodol mewn dysgu byd-eang. Yn ogystal ag enghreifftio dysgu byd-eang yn eu hysgol eu hunain, eu prif rôl yw bod yn ganolfan ar gyfer rhwydwaith o ysgolion er mwyn darparu arweinyddiaeth, cefnogaeth a datblygiad i helpu ysgolion eraill i ymgysylltu â dysgu byd-eang.

Pan fydd ysgol yn dod yn Ysgol Arweiniol, byddant yn ymgysylltu â rhwydwaith o hyd at 15 o Ysgolion Rhwydwaith a byddant yn eu cefnogi a’u cyflwyno i’r RhDB-C.

Maent yn rhannu’r wybodaeth sy’n ofynnol er mwyn cefnogi addysg datblygu, adnoddau rhaglenni a gwybodaeth am greu newid o fewn lleoliad ysgol gyda’u Rhwydwaith. Mae Ysgolion Arweiniol hefyd yn gweithio’n agos gyda’u Rhwydwaith er mwyn cynllunio gweithgareddau DPP a chasglu tystiolaeth o newid a dilyniant o fewn yr ysgolion.

Fel Ysgol Arweiniol, bydd ysgolion yn:

Bydd Cydlynydd RhDB-C yr Ysgol Arweiniol yn gyfrifol am:

I gael rhagor o fanylion am gyfrifoldebau Ysgol Arweiniol, cliciwch yma