Global Learning Programme Wales

Masnach

Un o’r testunau dysgu byd-eang mwyaf poblogaidd mewn ysgolion yw masnach deg, sef un agwedd ar y Container ships are a key element of world trade © Derel Licht on flickr testun ehangach masnach. Ceir cyfoeth o adnoddau i addysgu’r testun hwn mewn ffordd gytbwys ond beirniadol a gellir ei gysylltu hefyd â  globaleiddio. Gellir trafod y testun drwy adroddiadau newyddion, e.e. cwmnïoedd cydwladol yn osgoi trethi, yr UE, a dylanwad economïau sy’n datblygu’n gyflym megis Tsieina. Bydd archwilio masnach y byd yn helpu ateb cwestiynau ynglŷn â pham mae rhai cenhedloedd/pob yn gyfoethog a rhai eraill yn dlawd.

Deunydd darllen a argymhellir

Mae’r dolenni a’r erthyglau canlynol yn rhoi gwybodaeth gefndirol ddefnyddiol i’ch helpu i addysgu am fasnach:

Global Dimension: Trade Erthygl nodwedd ar fasnach

Guardian: Datblygu byd-eang  + Masnach Deg a Masnach a datblygu Casgliadau o erthyglau ar wefan datblygu byd-eang y Guardian 

Oxfam Rhyngwladol: Ymgyrch Fasnachol Mae’n esbonio materion masnachol gyda diagramau rhyngweithiol ac mae hefyd yn rhoi mynediad at ymchwil mwy manwl

Trade Justice Movement: Trade issues Archwiliad o faterion gan y Mudiad Cyfiawnder Masnachol sy’n ymgyrchu dros gyfiawnder masnachol (nid masnach deg) a  phwysolir y rheolau er budd pobl dlawd a’r amgylchedd (yn ogystal, mae ganddynt  Jargon Buster defnyddiol)

Adnoddau addysgu

Adnoddau addysgu defnyddiol ynglŷn â masnach:

Christian Aid: The Trading Game  Gêm ar gyfer cyfnod allweddol 3+ a gynlluniwyd i gyflwyno disgyblion i realiti masnach a sut mae’n effeithio ar ffyniant gwlad

Christian Aid: The Chocolate Trade Game  Gêm efelychiad sy’n seiliedig ar y fasnach siocled ac yn addas ar gyfer cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3

Oxfam: Find Your Way Through Trade Cynllun gwers cynradd sy’n helpu disgyblion i ddeall egwyddorion sylfaenol masnach fyd-eang.

Oxfam: Milking It - Small Farmers and International Trade Adnodd rhyngweithiol ar gyfer cyfnod allweddol 3+ sy’n archwilio materion masnach ryngwladol trwy brofiadau bywyd go iawn ffermwyr

Practical Action: Making Markets Work  Gweithgaredd ar gyfer cyfnod allweddol 3  sy’n seiliedig ar y system marchnad llaeth ym Mangladesh

I gael rhagor o adnoddau addysgu, porwch drwy’r chwiliadau canlynol:

Cyfnod allweddol 2              

Cyfnod allweddol 3

Rydym yn croesawu eich awgrymiadau am erthyglau ac adnoddau addysgu defnyddiol ar y testun Masnach.  Anfonwch nhw fel neges e-bost i GLPWales@cfbt.com.