Global Learning Programme Wales

Iechyd a glanweithdra

Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn mwynhau dysgu am glefydau ac maent yn arbennig o hoff o ddysgu amUNMIT doctor in Timor L’Este © UN Photo on flickr doiledau! Mae llawer o ffyrdd anghyffredin a diddorol o ddechrau addysgu’r pwnc hwn wedi’u cynnwys yn yr adnoddau a awgrymir isod.

Mae iechyd a glanweithdra yn elfennau sylfaenol o ddatblygu ac mae llawer o'r atebion yn sylfaenol hefyd, felly pam mewn rhai rhannau o'r byd mae rhwystrau anferth i'w goresgyn o hyd?  Yn yr un modd â’r rhan fwyaf o bynciau dysgu byd-eang, pan fyddant yn dechrau ymchwilio, bydd y disgyblion yn sylweddoli nad oes dim atebion hawdd. Mae cysylltiadau rhwng iechyd a glanweithdra a phynciau eraill, addysg, tai ac ynni, i enwi ond ychydig.

Deunydd Darllen a argymhellir

Mae’r cysylltiadau a'r erthyglau canlynol yn rhoi gwybodaeth gefndirol ddefnyddiol i’ch helpu i addysgu am iechyd a glanweithdra:

Global Dimension: HIV/AIDS Erthygl nodwedd sy'n archwilio HIV/AIDS

Global Dimension: Toilets: we all need to ‘go’ Erthygl nodwedd sy'n ymchwilio i faterion glanweithdra byd-eang

Guardian: Sanitation Casgliad o erthyglau ar y wefan datblygu byd-eang y Guardian

Adnoddau addysgu

Adnoddau addysgu defnyddiol am iechyd a glanweithdra:

Oxfam: Explore Birth Rights Adnodd ar gyfer cyfnod allweddol 3 yn cymharu'r profiad o roi genedigaeth yn y DU a Ghana

CAFOD: Primary resources on Health Ystod o adnoddau ar gyfer cyfnod allweddol 2 yn archwilio materion iechyd byd-eang

CAFOD: Secondary resources on Water Ystod o adnoddau ar gyfer cyfnod allweddol 3+ yn archwilio materion iechyd byd-eang

SOS Children’s Villages: Our Africa teaching resources website Adnoddau ar gyfer cyfnod allweddol 3 wedi’u datblygu o amgylch clipiau fideo a gynhyrchwyd gan bobl ifanc o wahanol wledydd yn Affrica (gan gynnwys ystod ar y testun 'tlodi a gofal iechyd')

Send a Cow: Disease prevention and hygiene gallery from Uganda Ffotograffau ar gyfer cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3+ sy'n dangos ffyrdd y mae deiliad tŷ yn Uganda wledig yn llwyddo i gadw pethau'n lân

British Red Cross: Health Care in Danger Cynllun gwers cyfnod ar gyfer allweddol 3 ar ddarparu gwasanaethau iechyd yn ystod gwrthdaro arfog

WaterAid teaching materials Adnoddau ar gyfer cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 am ddŵr, glanweithdra a datblygu

Makutano Junction Adnoddau ddysgu ar gyfer cyfnod allweddol 3+ yn seiliedig ar opera sebon o Kenya; mae'n cynnwys gweithgareddau ar malaria a HIV/AIDS

ASE / Tide: It Makes You Think – Malaria Adnodd ar gyfer cyfnod allweddol 3 sy'n archwilio strategaethau ar gyfer lleihau marwolaethau byd-eang o malaria

I weld rhagor o adnoddau addysgu, porwch drwy'r chwiliadau canlynol:

Cyfnod allweddol 2

Cyfnod allweddol 3

Rydym yn croesawu eich awgrymiadau am erthyglau ac adnoddau addysgu defnyddiol ar y testun Iechyd a Glanweithdra. Anfonwch nhw drwy neges e-bost i GLPWales@cfbt.com.