Global Learning Programme Wales

Cydraddoldeb ac anghydraddoldeb

Mae llawer o ffyrdd gwahanol y mae’r testun cydraddoldeb ac anghydraddoldeb yn effeithio ar yr The poor and the rich (Philippines) © Roberto Verzo on flickramgylchedd, megis yr anghydraddoldeb rhwng gwledydd ac o fewn gwledydd; anghydraddoldebau rhwng pobl anabl a phobl abl, rhwng dynion a menywod, ayyb.

Mae llawer o ddisgyblion yn ystyried tegwch ac anghydraddoldeb o ddifrif calon ac maent eisiau gweld byd mwy cyfiawn a chyfartal. Gall yr adnoddau isod helpu disgyblion i ddeall rhai o’r pethau sy’n achosi anghydraddoldeb a’u helpu i ddechrau mynd i’r afael â byd anodd ystrydebau a chyffredinoliadau, sy’n cyfrannu at gamddealltwriaeth.

Deunydd darllen a argymhellir

Mae’r dolenni a’r erthyglau canlynol yn rhoi gwybodaeth gefndirol ddefnyddiol i’ch helpu i addysgu am gydraddoldeb ac anghydraddoldeb:

TheRules.org: Anghydraddoldeb o ran Cyfoeth Byd Eang Yr hyn nad oeddech yn gwybod nad oeddech yn gwybod - clip 4-munud ar YouTube (gweler hefyd yr erthygl sy’n cyd-fynd ag ef sef The truth about extreme global inequality

Adnoddau addysgu

Adnoddau addysgu defnyddiol ynglŷn â chydraddoldeb ac anghydraddoldeb:

RGS: Africa – a continent of contrasts Cyfnod Allweddol 3: modiwl gyda cyferbyniol astudiaethau achos o Swdan a Ghana

RGS: China Today Modiwl ar gyfer cyfnod allweddol 3 ar Tsieina fel grym byd-eang sy’n dod i’r amlwg

RGS: New India Modiwl ar gyfer cyfnod allweddol 3 sy’n archwilio statws cyfnewidiol India ar y llwyfan byd-eang

RGS: Who wants to be a billionaire? Modiwl ar gyfer cyfnod allweddol 3  sy’n archwilio anghydraddoldebau o ran dosbarthiad cyfoeth yn fyd-eang

Labour Behind the Label: Fair’s Fair Adnodd ar gyfer cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 ar fywyd a hawliau yn y diwydiant dillad chwaraeon byd-eang.

I gael rhagor o adnoddau addysgu, porwch drwy’r chwiliadau canlynol:

Cyfnod allweddol 2      

Cyfnod allweddol 3

 Rydym yn croesawu eich awgrymiadau am erthyglau ac adnoddau addysgu ar y testun Cydraddoldeb ac anghydraddoldeb. Anfonwch drwy neges e-bost i GLPWales@cfbt.com