Global Learning Programme Wales

Fframwaith y Cwricwlwm

Canolbwynt RhDB-C yw’r themâu dysgu byd-eang canlynol:

Er mwyn eich helpu i ymgorffori dysgu byd-eang fel arfer rheolaidd ar lefelau ysgol gyfan, cwricwlwm ac ystafell ddosbarth, mae Fframwaith Cwricwlwm RhDB-C yn cysylltu gwybodaeth gyfoes am faterion datblygu â gwybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau ac ymagweddau addysgu sy’n benodol i bwnc. Lle y bo’n berthnasol, gwneir cysylltiadau gyda’r cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer cyfnodau allweddol 2 a 3,  y fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer Addysg Grefyddol neu’r fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol, ac ADCDF.

Lawrlwythwch Fframwaith Cwricwlwm RhDB-C: trosolwg