Global Learning Programme Wales

Astudiaethau Achos

Astudiaethau Achos Rhwydweithiau RhDB-C

Mae ein hastudiaethau achos yn seiliedig ar waith a wnaed gan rwydweithiau RhDB-C. Maent yn disgrifio sut mae ysgolion arweiniol a rhwydwaith RhDB-C wedi cydweithio i fynd i'r afael â blaenoriaethau cyffredin ac yn adlewyrchu'r ffordd y mae dysgu byd-eang yn cael ei ddarparu trwy'r cwricwlwm a thrwy ethos a bywyd yr ysgol.

GLP-W Special Projects

As the programme has now been extended until July 2018, schools all over Wales have had the opportunity to submit applications for £2,000 grants to carry out specific projects to develop global learning. Cliciwch yma i ddarganfod mwy.