Global Learning Programme Wales

Marciau a Dyfarniadau Ansawdd

Mae llawer o ysgolion yng Nghymru wedi ennill nodau a gwobrau ansawdd cenedlaethol sy'n canolbwyntio'n sylweddol ar ddysgu byd-eang. Bwriad Rhaglen Dysgu Byd-Eang Cymru yw cysylltu â'r gwobrau hyn, naill ai fel camfa i RhDB-Cymru, neu er mwyn cydnabod cynnydd o fod wedi ymwneud â RhDB-Cymru.

Mae gan wahanol wobrau wahanol gryfderau: dilynwch y dolenni isod i gael gwybod rhagor am y gwobrau a sut mae pob un yn cefnogi RhDB-Cymru.

Gwobrau Nod Ansawdd Daearyddiaeth

Mae'r Nodau Ansawdd Daearyddiaeth Cynradd ac Uwchradd yn fframweithiau gwerthuso sydd wedi'u addasu'n benodol ar gyfer ysgolion Cymru drwy RhDB-Cymru. Maen nhw'n cefnogi'r cwricwlwm, addysgu a chyflawni'n benodol, gan alluogi arweinwyr pwnc i godi safonau daearyddiaeth a dysgu byd-eang yn eu hysgol. Maen nhw wedi'u cysylltu â fframwaith Estyn ac i ddatblygiad ADCDF.

Mae gwobrau eraill sy'n cefnogi RhDB-Cymru yn cynnwys:

Os oes gennych ddyfarniad eisoes, bydd yn eich helpu i ymuno â’r RhDB-C fel Ysgol Rhwydwaith a defnyddio’r arbenigedd rydych wedi ei gael eisoes i feincnodi eich cryfderau a meysydd i’w datblygu ymhellach o ran dysgu byd-eang.

I ysgolion sy’n dymuno bod yn Ysgol Arweiniol y RhDB-C , mae ennill y dyfarniadau hyn hefyd yn rhoi tystiolaeth o arfer ac effaith wedi’u hymgorffori o ran rhai agweddau penodol ar ddysgu byd-eang.