Global Learning Programme Wales

Sut i gymryd rhan

Sut gall fy ysgol gymryd rhan?

Dyma ychydig o gamau y mae angen i chi eu dilyn er mwyn dod yn rhan o’r RhDB-C.

Yn gyntaf, mae angen i’ch ysgol ystyried ei nodau o ran dysgu byd-eang a phenderfynu ar yr hyn rydych yn gobeithio ei gyflawni trwy fod yn rhan o’r RhDB-C.

Mae pob ysgol sy’n ymuno â’r RhDB-C yn nodi aelod o staff i fod yn Gydlynydd RhDB-C iddynt, a fydd yn eich cofrestru fel Ysgol Rhwydwaith.  Fel rhan o’r broses hon, byddwch yn gallu nodi eich Ysgol Arweiniol leol.

Ar ôl cofrestru eich ysgol, bydd eich Cydlynydd RhDB-C yn cwblhau’r Hunanarfarniad o Ddysgu Byd-eang (GLSE). Gellir arbed yr arfarniad hwn ar-lein a dychwelyd ato, gan roi amser i’r Cydlynydd gasglu’r wybodaeth angenrheidiol. Bydd yn eich helpu i adnabod cryfderau eich ysgol o ran dysgu byd-eang ac amlygu meysydd sydd angen rhagor o waith.

Ar ôl cwblhau’r GLSE, byddwch yn derbyn crynodeb ‘Camau Nesaf’ y RhDB-C. Bydd hyn yn cynnig rhai awgrymiadau ymarferol er mwyn i chi wella darpariaeth dysgu byd-eang eich ysgol ymhellach. 

Wedyn, bydd yn bryd i chi ymuno â Chydlynwyr y RhDB-C o ysgolion eraill yn eich rhwydwaith lleol a dechrau rhannu syniadau.