Global Learning Programme Wales

Llawlyfr UDRh

Mae e-lawlyfr RhDB-C yn darparu gwybodaeth i arweinwyr ysgolion sydd eisiau dysgu rhagor am y RhDB-C. Mae’n cynnwys gwybodaeth am fuddion y RhDB-C, ac arweiniad ar sut y gall eich ysgol gymryd rhan ac astudiaethau achos o ysgolion sydd wedi defnyddio dysgu byd-eang i gefnogi gwella’r ysgol.

Yn ogystal, mae’r llawlyfr, y bwriedir i’w ddefnyddio ar ddechrau eich cysylltiad â RhDB-C, yn darparu adnodd defnyddiol ar gyfer Cydlynydd RhDB-C eich ysgol.

Gellir lawrlwytho'r e-lawlyfr yma: