Global Learning Programme Wales

Nodau’r RhDB-C

Nod y RhDB-C yw ymgorffori dysgu byd-eang yn y cwricwlwm ac ym mywyd ehangach yr ysgol. Nid yw ynglŷn â dysgu byd-eang yn cael ei gyflwyno drwy bwnc unigol, gwasanaethau neu ddiwrnodau thema achlysurol yn unig; yn hytrach y nod yw:

Gellir dod o hyd i arweiniad a chymorth ar gyfer ymgorffori dysgu byd-eang ar draws eich ysgol gyfan ar hyd gwefan y RhDB-C.