Global Learning Programme Wales

Rhifedd

Dysgu Byd-eang a Rhifedd

Mae rhifedd yn cyfeirio at gymhwyso dealltwriaeth fathemategol mewn gweithgareddau bob dydd yn yr ysgol, gartref, yn y gwaith ac yn y gymuned. Mae rhifedd yn fwy nag addysgu rheolau a gweithdrefnau mathemateg. Mae’n golygu cymhwyso’r sgiliau a ddysgwyd mewn mathemateg mewn modd trawsgwricwlaidd sy’n perthyn i’r byd go iawn.

Mae rhifedd yn disgrifio’r set o sgiliau sydd eu hangen i fynd i’r afael â phroblemau’r byd go iawn mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd trwy gymhwyso rhesymu rhifiadol, ac wedyn yn ymgymryd â’r gweithdrefnau mathemategol i ddod o hyd i’r ateb. Mae rhifedd yn sgil bywyd hanfodol ac mae angen i ddisgyblion allu cymhwyso’r sgil hwn ar draws y cwricwlwm mewn meysydd pwnc gwahanol, ac mewn cyd-destunau bywyd go iawn. Mae arnynt angen rhifedd i’w helpu i ddeall sut y caiff y byd ei fesur, ei gynrychioli a’i gymharu a sut y mae’n newid, ac mae arnynt angen llythrennedd mathemategol i’w helpu i wneud hyn mewn ffyrdd myfyriol a beirniadol. 

Mae Dysgu Byd-eang yn gyfle rhagorol i ddatblygu sgiliau rhifedd mewn cyd-destun dilys a pherthnasol sy’n ymgysylltu ac yn ysgogi disgyblion.  Caiff rhifedd ei ddatblygu’n benodol trwy thema ymholi a meddwl yn feirniadol dysgu byd-eang. 

Sut olwg sydd ar rifedd trwy ddysgu byd-eang yn ymarferol?

Mae deunyddiau ac adnoddau enghreifftio rhifedd gydag elfen dysgu byd-eang ar gael ar wefan  ryngweithiol FfLlRh Llywodraeth Cymru

Adnoddau RhDB-C - Cliciwch yma

Dolenni

Edrychwch ar rai offer cynllunio ac addysgeg

Archwiliwch y canllaw rhyngweithiol FfLlRh a lawrlwythwch ddogfennau yma

Dysgwch fwy am y Rhaglen Rhifedd Genedlaethol.