Global Learning Programme Wales

Newyddion

Diwrnod Cofio'r Holocost 2018 16 January 2018

27 Ionawr yw Diwrnod Cofio’r Holocost (DCH).


Addunedau Blwyddyn Newydd i wneud gwahaniaeth 11 January 2018

Blwyddyn newydd dda! Er mwyn nodi dechrau 2018, beth am ofyn i’ch disgyblion wneud Addunedau Blwyddyn Newydd i wneud gwahaniaeth gan ddefnyddio’r adnodd hwn gan Oxfam.


Grantiau prosiect gwerth £ 2,000 i ddatblygu dysgu byd-eang 12 December 2017

Ar agor i bob ysgol yng Nghymru wneud cais – dyddiad cau 18fed o Ionawr, 2018


Adnodd y mis RhDB-E Cymru: Diwrnod Toiledau'r Byd (19 Tachwedd) 13 November 2017

Dynodwch Ddiwrnod Toiledau'r Byd ar 19 Tachwedd gyda'r adnodd newydd CA2-4 hwn sy'n edrych ar iechydaeth, cyflenwad dŵr ac iechyd byd-eang


Ddiwrnod Byd-eang y Plant - 20 Tachwedd 2017 31 October 2017

Beth am ddathlu Diwrnod Byd-eang y Plant yng Nghymru gyda'r adnoddau dysgu byd-eang hyn?


Diwrnod Bwyd y Byd - 16eg o Hydref 2017 12 October 2017

Mae Diwrnod Bwyd y Byd 2017 yn agosau, newid dyfodol mudo drwy fuddsoddi mewn diogelwch bwyd a mudo gwledig yw ei thema eleni. Dewch o hyd o adnoddau perthnasol ar gyfer CA2/3 ar  wefan RhDB-C.


Cofrestrwch nawr ar gyfer MockCOP 2017! 28 September 2017

Mae Maint Cymru’n datgan ei drydedd MockCOP blynyddol. Gwahoddir ysgolion ledled Cymru i anfon timau o 3 disgybl i gymryd rhan yn y ffug gynhadledd Cenhedloedd Unedig ddwyieithog hon ar newid hinsawdd.


Gwers Fwyaf y Byd: Dewisiadau Bwyd 18 September 2017

Menter yw Gwers Fwyaf y Byd sy'n anelu at sicrhau bod pob plentyn, ymhob man, yn dysgu am y Nodau Datblygu Cynaliadwy. O’r wythnos sy'n dechrau ar y 18fed o Fedi 2017, bydd ysgolion ar draws y byd yn rhoi gwers am ddewisiadau bwyd, gan ganolbwyntio ar Amcan 2: Dim newyn


Adnodd NEWYDD: Wythnos Ffoaduriaid 19 - 25 Mehefin 2017 15 June 2017

Mae Wythnos Ffoaduriaid yn dechrau ar19 Mehefin. Mae Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru yn cynnig adnoddau i helpu’ch ysgol ddathlu’r cyfraniad y mae ffoaduriaid yn ei wneud i’n gwlad, ac i annog disgyblion i archwilio materion cymhleth megis mewnfudo a chyd-ddibyniaeth. 


Adnodd NEWYDD: Diwrnod Cefnforoedd Y Byd 30 May 2017

Mae'r adnodd newydd hwn ar gyfer Cyfnod Allweddol 2–4 a gafodd ei ysgrifennu i ddynodi Diwrnod Amgylchedd y Byd (5 Mehefin) a Diwrnod Cefnforoedd y Byd (8 Mehefin) yn cynnwys chwe gweithgaredd trawsgwricwlaidd sy’n edrych ar gynaliadwyedd y cefnforoedd, gan gynnwys llygredd plastig a riffiau cwrel.