Global Learning Programme Wales

Hawl Menywod i Bleidleisio

Mae mis Chwefror 2018 yn ganmlwyddiant menywod (y rhan fwyaf ohonyn nhw) yn cael yr hawl i bleidleisio yn y DU, ymhell y tu ôl i Seland Newydd yn 1893. Beth am ymchwilio i'r garreg filltir ddemocrataidd bwysig hon gyda'r syniadau hyn am adnoddau a gweithgaredd hanes gan RhDB-E Cymru?