Global Learning Programme Wales

Llythrennedd

Dysgu Byd-eang a Llythrennedd

Ers dros 40 o flynyddoedd, bu UNESCO yn dathlu Diwrnod Llythrennedd Rhyngwladoler mwyn atgoffa’r gymuned ryngwladol bod llythrennedd yn hawl ddynol ac yn sylfaen i bob dysgu.

Er mwyn gwneud synnwyr o’r byd o’u cwmpas, mae ar ddisgyblion angen dealltwriaeth o iaith ysgrifenedig a llafar. Mae angen iddynt fod yn gallu dehongli'r hyn a gafodd ei ysgrifennu neu ei ddweud ac i ddod i gasgliadau gwybodus ar sail tystiolaeth. Yn ogystal, mae angen iddynt gyfathrebu’n gywir, yn rhugl ac yn argyhoeddiadol am faterion byd-eang.

Mae Dysgu Byd-eang yn gyfle rhagorol i ddisgyblion ddatblygu a chymhwyso eu sgiliau llythrennedd mewn cyd-destun dilys a pherthnasol sy’n eu hymgysylltu a’u hysgogi.  Yn ei dro,  mae llythrennedd yn cefnogi ymholi a meddwl yn feirniadol.

Sut olwg sydd ar lythrennedd drwy ddysgu byd-eang yn ymarferol?

Mae cyfres o adnoddau llythrennedd a deunyddiau enghreifftio gydag elfen dysgu byd-eang ar gael ar wefan ryngweithiol FfLlRh Llywodraeth Cymru.

Adnoddau RhDB-C - Cliciwch yma

Dolenni

Edrychwch ar rai offer cynllunio ac addysgeg

Archwiliwch ganllaw rhyngweithiol FfLlRh a lawrlwythwch dogfennau yma  

Dysgwch fwy am y Rhaglen Llythrennedd Genedlaethol