Global Learning Programme Wales

Cwricwlwm

Mae’r cwricwlwm yn cynrychioli’r cyfle allweddol ar gyfer ymgorffori dysgu byd-eang ym mywyd ysgol. Mae RhDB-C wedi datblygu’r Fframwaith Cwricwlwm RhDB-C, sef gwybodaeth, cyngor ac enghreifftio sy’n benodol i bwnc ac sy’n canolbwyntio ar ddysgu byd-eang yng nghyfnodau allweddol 2 a 3. Mae hyn yn ymwneud â’r meysydd cwricwlwm hyn:

Man cychwyn defnyddiol yw adnewyddu eich dealltwriaeth o faterion datblygu trwy ddarllen y trosolwg ar y dudalen we Cyd-destun Datblygu sy’n