Global Learning Programme Wales

Buddion y RhDB-C

Ar gyfer ysgolion

Mae’r RhDB-C wedi’i hadeiladu o gwmpas rhwydweithiau lleol mewn ysgolion wedi’u cefnogi gan raglen genedlaethol o gymorth a gweithredu. Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn darparu:

Ar gyfer athrawon

Er mwyn helpu eu disgyblion i ddysgu am yr heriau y mae’r byd yn eu hwynebu a meddwl yn feirniadol am sut i ymdrin â heriau megis tlodi, anghydraddoldeb a chynaliadwyedd, mae’r RhDB-C yn cefnogi athrawon drwy ddarparu:

Ar gyfer disgyblion

Mae’r RhDB-C yn canolbwyntio’n bennaf ar ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion o faterion datblygu a materion byd-eang. Mae’n cydnabod y rôl bwysig a all fod gan ddysgu byd-eang mewn datblygu sgiliau disgyblion a’u helpu i archwilio gwerthoedd, gan eu helpu i:

Yn y cwricwlwm

Mae Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru (GLP-W) yn pwysleisio datblygiad ysgol gyfan yn y cwricwlwm, gan helpu i:

Darllenwch fwy am ddeilliannau i ddisgyblion o ran dysgu byd-eang ar gyfer y RhDB-C.