Global Learning Programme Wales

Ymagweddau

Creu cwricwlwm

Creu cwricwlwm  yw’r hyn y mae athrawon yn ei wneud pan fyddant yn dethol cynnwys ac ymagweddau at addysgu, mewn ffyrdd creadigol sy’n addas i anghenion eu disgyblion. Mae athrawon yn defnyddio eu harbenigedd proffesiynol er mwyn gwneud penderfyniadau sy’n ffurfio’r dysgu yn eu hysgol nhw. Mae’r cwestiynau canlynol yn ddefnyddiol ar gyfer y broses o greu cwricwlwm:

Cynllunio

Ble dylid dechrau? Mae templedi cynllunio RhDB-C yn helpu gyda’r broses o ddethol a gwneud penderfyniadau. Lawrlwythwch enghreifftiau isod:

Ymagwedd ymholi

Mae ymholi yn ymagwedd sy’n annog disgyblion i fynd ati i gyfranogi a chydweithio o ran eu dysgu. Mae cylch ymholi yn dechrau gyda chwestiynau, yn ceisio ateb y cwestiynau hynny a dadansoddi a myfyrio ar yr hyn a ddarganfuwyd mewn ffyrdd beirniadol. Mae’n arfarnu’r hyn a ddysgwyd a gall lywio camau gweithredu. Nid yw ymagweddau ymholi yn statig; yn hytrach, maent yn cynhyrchu syniadau a chwestiynau newydd, gan adeiladu sbiral gynyddol o ddealltwriaeth. 

Dysgwch fwy am ddefnyddio fframwaith ymholi.