Global Learning Programme Wales

Ynglŷn â

Beth yw Dysgu Byd-eang?

Mae ysgolion yng Nghymru yn cydnabod yr effaith y gall Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang  (ESDGC) ei chyfrannu at ddysgu disgyblion ar draws y cwricwlwm.  Bydd dysgu byd-eang yn digwydd eisoes yn eich ysgol. Mae dysgu byd-eang yn helpu:

Beth yw Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru (RhDB-C)?

Mae Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru (RhDB-C) yn dod â rhwydwaith cenedlaethol o ysgolion at ei gilydd, sydd wedi ymrwymo i  gyflawni addysgu a dysgu o ansawdd uchel am faterion datblygu a materion byd-eang - megis tlodi, anghydraddoldeb a chyd-ddibyniaeth - yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3.

Trwy rwydweithiau lleol, mae athrawon yn cymryd rhan mewn cymunedau dysgu byd-eang, gan rannu syniadau, arbenigedd ac adnoddau. Yn ogystal, mae gan ysgolion sydd wedi cofrestru gyda’r RhDB-C fynediad at adnoddau dysgu byd-eang a chyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol.

O’r wefan hon, gallwch:

Cofrestrwch eich ysgol  nawr a dechreuwch ar eich taith dysgu byd-eang!

Edrychwch ar y cyswllt hon er mwyn cael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan